Forum Obywatelskiego Rozwoju

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów projektem założeń do nowelizacji ustawy o NBP, Rada Polityki Pieniężnej straci uprawnienie do przyjmowania sprawozdania finansowego NBP. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, którego celem jest m.in. monitoring działalności NBP będzie leżało jedynie w gestii rządu. Jest to sprzeczne z zasadami nadzoru korporacyjnego OECD. Ponadto Zarząd NBP przejmie od RPP kompetencję w zakresie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe NBP.

Kontakt do autora:

Paweł Zaczyński
e-mail: [email protected]