Forum Obywatelskiego Rozwoju

W książce autor prezentuje nowe podejście do zrozumienia procesu zmian zachodzących w gospodarkach. Przedstawia czynniki, które pomagają wyjaśnić istotne zmiany rzeczywistości gospodarczej. Wskazuje zasadnicze zależności pomiędzy nimi, by odpowiedzieć na pytania dotyczące różnic we wzroście gospodarczym krajów na przestrzeni dziejów. Opisuje m.in. przyczyny rozbieżności w stabilności gospodarczej i politycznej Stanów Zjednoczonych i krajów Ameryki Łacińskiej oraz powody wzrostu i upadku Związku Radzieckiego.

Noblista wyjaśnia, jak infrastruktura instytucjonalna determinuje ścieżki rozwoju gospodarczego różnych społeczeństw. Dowodzi, że zmiana gospodarcza zależy w dużym stopniu od efektywności adaptacyjnej, czyli zdolności społeczeństwa do tworzenia instytucji, które są produktywne, stabilne, sprawiedliwe i dostatecznie elastyczne, żeby się zmieniać lub ustępować miejsca nowym w reakcji na wyniki polityczne i gospodarcze.

Książka przeznaczona jest dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką teraźniejszości i przyszłości globalnej gospodarki oraz powiązanych z nią zjawisk społecznych.
„North stawia fundamentalnie ważne dla społeczeństwa pytania (…). Autor formułuje wiele trafnych tez o mocnych podstawach empirycznych. Sugeruje także, jakimi istotnymi kwestiami powinny się zająć nauki społeczne. Wreszcie porusza ważne zagadnienia metodologii tych nauk”.

Profesor Leszek Balcerowicz

Douglass C. North (ur. 1920 r.) – laureat Nagrody im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1993 r. (wspólnie z Robertem W. Foglem) za wkład w odnowę badań historii gospodarczej przez zastosowanie teorii ekonomicznych i metod ilościowych do objaśniania przemian gospodarczych i instytucjonalnych; profesor ekonomii na Washington University w St. Louis.