Forum Obywatelskiego Rozwoju

Prezentowana publikacja zawiera obszerne fragmenty dzieł Schultza, które pozwalają  na  prześledzenie  drogi  naukowej  tego  wybitnego  autora.  Wśród zamieszczonych opracowań Czytelnik znajdzie:

–  analizę zagadek ekonomicznych związanych z ubóstwem,

–  rozważania na temat konieczności inwestowania w umiejętności i wiedzę, głównie za pomocą upowszechniania edukacji, będącej podstawą budowania kapitału ludzkiego,

–  ocenę roli tego kapitału w tworzeniu nowoczesnej przedsiębiorczości.

Autor poświęca wiele uwagi roli kobiet, młodzieży i osób starszych jako ważnych i wymagających docenienia uczestników rynku pracy, a także roli systemu edukacji i samoorganizującej się przedsiębiorczości.

„Nie mam wątpliwości, że Theodore W. Schultz był wybitnym badaczem empirycznym problemów bardzo istotnych dla poprawy warunków życia milionów ludzi, zwłaszcza w biedniejszych krajach. Był wielkim inspiratorem badań i wspaniałym nauczycielem. Był on wreszcie znakomitym uniwersyteckim menedżerem. Cieszę się, że polski Czytelnik zyskuje dzięki niniejszej książce możliwość poznania dorobku naukowego tego wybitnego uczonego”.

Profesor Leszek Balcerowicz

 

Theodore William Schultz (1902–1998) – laureat Nagrody im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1979 r. (wspólnie z Arthurem Lewisem) za pionierski charakter badań nad rozwojem gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się; specjalista w dziedzinie ekonomii rolnictwa i zasobów ludzkich; pełnił funkcję doradcy w Departamencie Rolnictwa i w Departamencie Stanu USA; w 1960 r. został prezesem American Economic Association.