Forum Obywatelskiego Rozwoju

W dniu 9.10.2013 r. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził: „Mamy opinie [dot. projektu zmian w systemie emerytalnym – PAP] konstytucjonalistów i ekonomistów i one potwierdzają, że jest to zgodne z Konstytucją i nie mają żadnych znamion wywłaszczenia”.

W związku z tym Marek Tatała z FOR wystosował wniosek o udostępnienie opinii będących w posiadaniu Ministra pracy i polityki społecznej, które dotyczą zgodności z Konstytucją RP projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych z dnia 10 października 2013 r.

– Wraz z opiniami wnioskujemy o udostępnienie nazwisk autorów tych opinii.

W załączeniu znajduje się pełna treść wniosku o dostęp do informacji publicznej.