Forum Obywatelskiego Rozwoju

Propozycje przedstawione w Przeglądzie funkcjonowania systemu emerytalnego zmniejszą bezpieczeństwo emerytur. Kolejne ograniczenie części kapitałowej zaprzecza idei bezpieczeństwa dzięki różnorodności źródeł emerytury i prowadzi do trwałego niezrównoważenia systemu emerytalnego. Przełoży się to na radykalne obniżenie emerytur wypłacanych wyłącznie z ZUS w przypadku pogorszenia się sytuacji finansów publicznych.

Zobacz komentarz Dawida Samonia do publikacji (wideo)

Kontakt do autora:
[email protected]