Forum Obywatelskiego Rozwoju

21 marca 2013 r.

Każdy obywatel w Polsce ma prawo dostępu do informacji publicznej, to jest każdej informacji o sprawach publicznych. Niestety, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie chce nas tego prawa pozbawić. W odróżnieniu od ponad 20 ośrodków ruchu drogowego, które pozytywnie odpowiedziały na wniosek o dostęp do informacji na temat m.in. egzaminów i przychodów pieniężnych z tytułu egzaminów praktycznych na kategorię B, tarnowski MORD nie podzielił się tymi danymi. Czyżby miał coś do ukrycia?

Odpowiedź w tekście Rafała Dostatniego na Blogu Obywatelskiego Rozwoju.

W załącznikach znajduje się korespondencja Rafała Dostatniego z MORDem w Tarnowie.

——————-

Aktualizacja 8 kwietnia 2013 r.

„Po nagłośnieniu problemów z dostępem do informacji publicznej w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie, 4 kwietnia MORD udostępnił wszystkie żądane przeze mnie dane, m.in. o zatrudnieniu w ośrodku, zdawalności egzaminów praktycznych i przychodach z egzaminów w ostatnich latach. Uczynił tak pomimo wcześniejszej argumentacji (por. pismo z dnia 6 marca), iż nie jestem uprawniony do uzyskania informacji publicznej ze względu na brak odpowiedniego tytułu, czyli…sprawowania funkcji Prezesa FOR. Niepokojący jest jednak fakt, że niektórym instytucjom publicznym wciąż obce są standardy demokratyczne i czują się wyłączone spod prawa, w szczególności spod ustawy o dostępie do informacji publicznej.”

Rafał Dostatni