Forum Obywatelskiego Rozwoju

2013-04-05

W 2011 roku, po serii ataków, dokonano radykalnej redukcji składki wpłacanej do Otwartych Funduszy Emerytalnych, gdzie gromadzone są oszczędności emerytalne Polaków. Od kilku tygodni mamy do czynienia z ponowną falą nierzetelnych zarzutów dotyczących reformy systemu emerytalnego, wprowadzonej w 1999 roku.

Ponieważ główna krytyka jest powtórzeniem wcześniejszej, tej sprzed dwóch lat, przypominamy nasze opracowania, a także artykuły i wypowiedzi medialne prof. Leszka Balcerowicza oraz ekspertów Forum Obywatelskiego Rozwoju na ten temat. Niebawem przedstawimy dodatkowe opracowania odnoszące się do ataków na oszczędności Polaków, gromadzone w ramach części kapitałowej systemu emerytalnego.

Opracowania FOR z 2015 roku:

W mediach 2015:

Opracowania FOR z 2014 roku:

W mediach 2014:

Opracowania FOR z 2013 roku:

Zobacz wideo 2013:

W mediach 2013: 

Inne inicjatywy podejmowane przeciwko skokowi na oszczędności emerytalne:

Opracowania FOR z 2011 roku: