Forum Obywatelskiego Rozwoju

Książka uznana za jeden z najlepszych współczesnych tytułów ekonomicznych. Autor pokazuje słabość strukturalną gospodarki światowej i to, jak indywidualne decyzje bankierów i regulatorów, które doprowadziły do kryzysu były często racjonalną odpowiedzią na nieracjonalny system ekonomiczny. To fascynująca analiza strukturalnych przyczyn i konsekwencji kryzysu.

Rajan analizuje coraz głębiej sięgające pęknięcia w świecie zależnym od zadłużonych amerykańskich konsumentów. Opisuje system, w którym rosnące nierówności społeczne i cienka sieć pomocy społecznej tworzą polityczne presje i dobry klimat dla łatwych kredytów i szukania nowych miejsc pracy, bez względu na konsekwencje długoterminowe dla kondycji całej gospodarki. System, w którym amerykański sektor finansowy jest kluczowym, a jednocześnie niezbyt stabilnym łącznikiem między przestymulowaną Ameryką i zbyt mało konsumującym światem.

Rajan pokazuje jak nierówny dostęp do edukacji i systemu opieki zdrowotnej w USA stawia nas wszystkich wobec ryzyk finansowych nawet wówczas, gdy decyzje ekonomiczne Niemiec, Japonii czy Chin wymuszają na Ameryce zmiany systemowe. Pokazuje trudne decyzje, które trzeba podjąć, by gospodarka światowa była bardziej stabilna.

„Linie uskoku” Raghurama G. Rajana, jedna z najlepszych analiz makroekonomicznych ostatnich lat ukazuje się na polskim rynku. Syntetycznie zebrana teoria i świetnie opisane wydarzenia, w połączeniu z bogatą wiedzą ekonomiczną autora składają się na jedną z najciekawszych książek ekonomicznych ostatnich lat. Książka ukazała się 1 października nakładem wydawnictwa Kurhaus Publishing.

Raghuram G. Rajan nie boi się mieć swojego zdania. To jeden z niewielkiego grona ekonomistów, którzy byli w stanie przewidzieć nadchodzący kryzys gospodarczy. Kiedy w 2006 roku ekonomiści, bankowcy i komentatorzy zachwycali się dokonaniami odchodzącego na emeryturę Alana Greenspana, pełniącego przez niemal dwadzieścia lat funkcję szefa Rezerwy Federalnej (FED), autor „Linii Uskoku” twierdził głośno, że świat znalazł się na krawędzi przepaści. Korzystając z zaplecza badawczego Międzynarodowego Funduszu Walutowego przeanalizował bowiem gruntownie systemowe rysy, które już za chwilę miały spowodować wstrząsy w globalnej gospodarce.

– „Linie Uskoku” to kolejny już tytuł w naszej Serii Biznes Horyzonty – mówi dr Agnieszka Liszka, współzałożycielka wydawnictwa Kurhaus Publishing – Zależy nam na tym, żeby międzynarodowa debata o przyczynach, przebiegu oraz konsekwencjach kryzysu była dostępna dla polskiego czytelnika. To książka światowej miary ekonomisty i analityka, w której refleksja o zmianach gospodarczych i regulacyjnych przeplata się z żywo opisanymi anegdotami i imponującą erudycją.

Rajan przedstawia swoje spojrzenie w formie ciekawej geologicznej metafory. Napięcia polityczne, ujemne bilanse handlowe w krajach wychodzących z określonych modeli wzrostu oraz fakt,i ż na świecie różne systemy finansowe stykają się, by finansować deficyty handlowe porównuje do płyt tektonicznych w strukturze Ziemi. Te różne czynniki wpływające na zmiany gospodarcze jak płyty tektoniczne ścierają się ze sobą i w określonych warunkach tworzą krajobraz sprzyjający prawdziwym trzęsieniom ziemi. Barwny język, imponująca błyskotliwość wywodów i szeroka wiedza autora zagwarantowały „Liniom Uskoku” tytuł najlepszej książki ekonomicznej 2010 roku według Financial Times.