Forum Obywatelskiego Rozwoju

Nasi południowi sąsiedzi znaleźli patent na reformę systemu emerytalnego. Utworzyli filar kapitałowy w czasie, gdy w większości krajów Europy Środkowej następuje od niego odwrót. Wprowadzili także dwie reformy podwyższające ustawowy minimalny wiek emerytalny. Pierwsza z nich (z 1994 r.) polega na podwyższeniu i zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn na poziomie 67 lat; druga (z 2011 r.), na umiarkowanym (2 miesiące rocznie) dalszym podwyższaniu wieku emerytalnego… bez określenia jego górnego poziomu.

 

Kontakt do autora
Mateusz Guzikowski
e-mail: [email protected]