Forum Obywatelskiego Rozwoju

Syntetyczna historia monetaryzmu. Wychodząc od diagnozy współczesnych problemów polityki monetarnej autorzy opowiadają o fundamentach polityki monetarnej i jej ewolucji. Kreślą historię średniowiecznych monet i przypominają kłopoty wynikające z ich niedoborów.

Jedno z najwspanialszych i najbardziej kompletnych dzieł o kształtowaniu się systemu monetarnego. Książka napisana została przez dwóch światowej klasy ekonomistów i analityków. Thomas J. Sargent jest jednym z najciekawszych współczesnych myślicieli ekonomicznych. W 2011 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Dziś – w dobie kryzysu, zawirowań na rynkach i wobec presji polityków na banki centralne. „Wielki problem drobniaków” staje się lekturą wyjątkowo aktualną. Pozwala lepiej rozumieć, czym jest polityka pieniężna i jakie są jej zadania. Pokazuje też ograniczenia systemu.

 Zaczynam naszą opowieść mniej więcej od roku 800, kiedy Karol Wielki otrzymał tytuł cesarza Imperium Rzymskiego. Jedną z licznych wdrożonych przez niego reform było wprowadzenie jednolitych monet we wszystkich z jego rozległych posiadłości. Plan ten wdrożono w 794 roku. Jedyną wybijaną monetą był srebrny denar, który będziemy tu nazywać pensem. Moneta ta zawierała 96 proc. srebra (około 1,7g).  Fragment Rozdziału 4.

„Wielki problem drobniaków” stanowi kompendium wiedzy na temat pieniądza. Jego historia została opowiedziana na niespełna 500 stronach tomu. Książka jest pełna opisów barwnych postaci, związanych z kształtowaniem się współczesnego oblicza pieniądza: Matthew Boultona, Andrzeja z Isernii, lorda Macaulaya, Johna Locke’a, Adama Smitha, Williama Lowndesa, Henri Poullaina i innych. Zawiera także słowniczek z terminami pochodzącymi z rynku pieniężnego, takimi jak: pieniądz widmo, pieniądz oblężeniowy, pieniądz fiat, seniorat, żeton, wymienialność oraz indeks postaci.

– Postanowiliśmy opisać wyniki naszych dążeń do ustalenia genezy zespołu zasad stosowanych obecnie przez banki centralne do zarządzania podażą monet i banknotów w państwie. Ponieważ zasady te pozwoliły rozwiązać powszechne i uporczywe problemy towarzyszące zarządzaniu systemem pieniężnym, dzięki podjętym badan pieniężnym, dzięki podjętym badaniom uzyskaliśmy wiele wiadomości o ogólniejszych historycznych problemach monetarnych i fiskalnych, a także o kształtowaniu się ogólnych zasad, które w przekonaniu większości współcześnie żyjących specjalistów powinny być stosowane przy opracowywaniu polityki monetarnej – piszą we wstępie Thomas J. Sargent i Francois R. Velde.

Historia rozpoczyna się w czasach Karola Wielkiego. Autorzy pokazują w jakich okolicznościach stworzone zostały pierwsze monety, dlaczego powstały monety o różnych nominałach, z czego były wybijane, od czego zależała ich wartość. Doszukując się źródeł zasad, według których dzisiaj zapadają decyzje o podaży monet i banknotów, a także o ich wartości, naukowcy wiele miejsca poświęcają toczonym na przestrzeni wieków debatom na ten temat. Przy okazji weryfikują utarte powszechnie opinie na temat ważnych dla historii zachodniego świata postaci. Na przykład twórcę empiryzmu, Johna Locke’a, autora licznych traktatów poświęconych wymianie pieniędzy, umieszczają w podrozdziale: „Locke – geniusz czy idiota”, obnażając jego skłonność do podejmowania decyzji na podstawie przekonań, a nie danych.

Autorzy odkrywają przed czytelnikami okoliczności ciekawych wydarzeń z gospodarczej historii Europy, takich jak kryzys inflacyjny w Anglii XVII wieku, inflacja w Hiszpanii na przełomie XVI i XVII wieku, powołanie Unii Łacińskiej w XIX wieku itd. Opisywane przez nich procesy kończą się na początku XX wieku.


Ciekawostki

Seria NOBEL Z EKONOMII to unikalna seria książkowa prezentująca dorobek najważniejszych ekonomistów świata. Dzieła zdobywców ekonomicznego Nobla, wydawane przez najbardziej prestiżowe uczelnie, po raz pierwszy publikowane są w języku polskim.

Kolejną książką wydawnictwa w ramach serii NOBEL Z EKONOMII będzie „Rewarding Work” Edmunda Phelpsa, noblisty z 2006 roku, który w 2009 roku był gościem specjalnym podczas Forum Ekonomicznego
w Krynicy.


Inne

Tytuł oryginału: The Big Problem of Small Change

Autorzy: Thomas J. Sargent, Francois R. Velde

Tłumaczenie: Jacek Lang

Konsultacja merytoryczna: dr Zbigniew Żółkiewski

Korekta: Elżbieta Lipińska, El-Kor

ISBN: 978-83-932919-8-4

Cena: 39,90 zł

Dystrybucja: Empik, działy prasowe; księgarnie MATRAS, dobre sklepy księgarskie


Partnerzy

Partner główny: Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego
Partnerzy: Forum Obywatelskiego Rozwoju, Icentis
Patroni Medialni: Dziennik Gazeta Prawna, Obserwator Finansowy, Radio PIN, Magazyn Think Tank

Recenzje

„Pierwsze liczące się prace Sargenta opublikowane zostały już w latach siedemdziesiątych, ale jednym z najważniejszych i najsławniejszych jego artykułów jest pochodzący z 1981 roku i napisany wspólnie z Neilem Wallacem artykuł Some Unpleasant Monetarist Arithmetic, gdzie wyraźnie pokazano, że bez dobrej polityki fiskalnej nawet znakomita polityka pieniężna nie przyniesie sukcesów w zwalczaniu inflacji. Jednak dorobek Sargenta dotyczy znacznie szerszej liczby problemów – od teorii oczekiwań przez politykę fiskalną, historię gospodarczą (uprawianą w sposób bardzo zdyscyplinowany dzięki standardowym nawykom związanym z konstruowaniem i wykorzystywaniem modeli) aż do problematyki uczenia się. Wszędzie tam wkład Sargenta jest co najmniej znaczący” – prof. Ryszard Kokoszczyński, Instytut Ekonomiczny NBP.

Wydawnictwo Kurhaus otrzymało Nagrodę Economicus!
W konkursie na najlepsze tłumaczenie książki o tematyce ekonomicznej pierwsze miejsce zajęła pozycja:
„Wielki Problem Drobniaków” Thomasa J. Sargenta oraz Francois R. Velde, wydana w ramach pionierskiej serii NOBEL Z EKONOMII w lipcu b.r.