Forum Obywatelskiego Rozwoju

Jawność struktur partyjnych oraz jawność majątku publicznego, w tym spółek znajdujących się w gestii władz, ograniczyłyby skalę nepotyzmu w Polsce.

Więcej o „jawności przeciw kumoterstwu” oraz komentarz Forum Obywatelskiego Rozwoju do obecnej sytuacji w Polsce i Europie w załączonej poniżej prezentacji.

  1. Ile osób zatrudnia państwo polskie? – Analiza FOR
  2. Jak ograniczyć nepotyzm? – Propozycje FOR
  3. Spowolnienie gospodarcze w Polsce – Komentarz FOR
  4. Sytuacja w strefie euro – Komentarz FOR