Forum Obywatelskiego Rozwoju


Studiuję ekonomię i zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim. Dzięki działalności w Forum Obywatelskiego Rozwoju nabywam niezwykle cenne doświadczenie, szczególnie z zakresu analizy ekonomicznej sektora publicznego. Mam tutaj znakomitą okazję do ćwiczenia swoich zdolności analitycznych, a także organizacyjnych. Ważna jest dla mnie również możliwość poznawania FOR.

Publikacje Forum Obywatelskiego Rozwoju autorstwa Jana Lange:

J. Lang, A. Łaszek, M. Gabryś, D. Pawłowska, Analiza 14/2012: „Ile osób zatrudnia państwo polskie?”