Forum Obywatelskiego Rozwoju

2012-04-18

Trybunał Konstytucyjny orzekł dziś, że tryb nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej jest niezgodny z konstytucją! Wyrok TK oznacza, że przepisy wprowadzone tzw. poprawką Rockiego przestaną obowiązywać z dniem publikacji wyroku. Forum Obywatelskiego Rozwoju aktywnie uczestniczyło w pracach nad nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej i wielokrotnie sprzeciwiało się poprawce zgłoszonej przez senatora Rockiego. Wprowadzona zmiana ograniczała bowiem w znaczący sposób dostęp obywateli do informacji publicznej.

Komentarz Mikołaja Barczentewicza do orzeczenia TK na Blogu Obywatelskiego Rozwoju

Więcej informacji o działaniach FOR na rzecz dostępu do informacji publicznej.