Forum Obywatelskiego Rozwoju

 

Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego

20 kwietnia 2010 – Gala Finałowa II Edycji Projektu „Rekiny Przedsiębiorczości”

Projekt „Rekiny przedsiębiorczości” realizowany jest przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt składa się ze Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej oraz z Kursu e-learningowego.

Najlepsi szkolni inwestorzy i ich nauczyciele, wyłonieni spośród 6 157 zespołów z 1 175 szkół, odbiorą dyplomy i wyróżnienia na parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Tegoroczni zwycięzcy, zespół Jamp, uzyskali stopę zwrotu w wysokości 27,06% i zakończyli grę z portfelem inwestycyjnym o wartości 127 056,42 zł (dla porównania: w czasie trwania Gry indeks WIG 20 wzrósł o 1,9%). Drugie miejsce uzyskał zespół Elita ZSP z Technikum w Krzeszowicach, który ukończył grę z portfelem o wartości 126 501,82 zł osiągając 26,50% zysku. Trzecie miejsce zajął zespół MADness VI LO z Bydgoszczy, który zakończył grę z portfelem o wartości 124 486,76 zł uzyskując stopę zwrotu w wysokości 24,49%.
Zwycięzcą Dogrywki na kontraktach terminowych na WIG20 został zespół Niewinne, który osiągnął 68,41 % zysku.
Już drugi raz uczestnicy mogli korzystać z Kursu e-lerningowego jako obszernego źródła wiedzy na tematy związane z rynkiem kapitałowym. Dzięki informacjom zdobytym w Kursie uczestnicy inwestowali w sposób bardziej przemyślany i poparty wiedzą. Do Kursu zarejestrowało się ponad 27 tys. uczestników, a certyfikat jego ukończenia otrzymało 2 575 uczniów.
W nagrodę za swoje osiągnięcia laureaci SIGG oraz Kursu e-learningowego jadą na wycieczkę edukacyjną na giełdę papierów wartościowych we Frankfurcie.

Celem projektu „Rekiny Przedsiębiorczości” jest przybliżenie młodzieży i nauczycielom umiejętności poruszania się na rynku finansowym. Wszyscy uczestnicy gry mają dostęp do internetowego modułu edukacyjnego, który uczy jak inwestować na giełdzie, wyjaśniając tajniki praw rządzących rynkiem, reguły notowań i składania zleceń giełdowych. Zdobyte umiejętności uczniowie mogą od razu weryfikować – logując się do systemu i samodzielnie dokonując transakcji giełdowych.
Poznanie w praktyce zasad inwestowania, a także reguł rynku kapitałowego poprzez udział w mądrej i uczciwej rywalizacji będzie dla uczestniczących w SIGG młodych ludzi cenniejszym doświadczeniem niż jakikolwiek wirtualny zysk.
https://sigg.gpw.com.pl
, www.sigg.edu.pl
 


Organizator:

SIGG realizuje:

Kurs realizuje:

Patroni: