Forum Obywatelskiego Rozwoju

Zwracamy się do Prezydenta RP o upublicznienie ekspertyz prawnych, które mają być podstawą Jego decyzji w sprawie podpisania ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych.

Demokracja wymaga, aby przesłanki decyzji Prezydenta, który na mocy art.126.2 Konstytucji „czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji”, były dostępne dla społeczeństwa, w tym dla kręgów fachowych w danej sprawie.

Jest to tym bardziej istotne, że ustawa w sprawie zmian w systemie emerytalnym budzi zasadnicze zastrzeżenia ze strony kręgów prawniczych, między innymi – byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Sytuacja, w której ekspertyzy, które mają być podstawą podjęcia tak zasadniczej decyzji przez Prezydenta, nie byłyby dostępne społeczeństwu, przeczyłaby zasadzie przejrzystości i uczciwości debaty publicznej na temat stanowienia prawa.


Leszek Balcerowicz, prof. SGH, Przewodniczący Rady FOR, wicepremier, minister finansów 1989-1991 i 1997-2000, prezes NBP 2001-2007.

Włodzimierz Cimoszewicz, senator RP, premier 1996-1997.

Jerzy Stępień, sędzia Trybunału Konstytucyjnego 1999-2008, prezes TK 2006-2008.

Tadeusz Syryjczyk, minister przemysłu w rządzie T. Mazowieckiego 1989-1990, minister transportu i gospodarki morskiej w rządzie J. Buzka 1998-2000.

Janusz Steinhoff, minister gospodarki w rządzie J. Buzka 1997-2001, wicepremier 2000-2001


Warszawa, 31 marca 2011 r.