Forum Obywatelskiego Rozwoju

Ustawa zmieniająca zasady funkcjonowania systemu emerytalnego czeka już na podpis Prezydenta RP. W błyskawicznym tempie przeszła przez Sejm i Senat. Jak głosowali posłowie i senatorowie, których wybraliśmy cztery lata temu? Czy zgodnie z naszą wolą? Można się o tym przekonać dzięki zestawieniu przygotowanemu przez Fundację FOR.

Sejmowe głosowanie nad przyjęciem projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych odbyło się w piątek 25 marca 2011 r. Głosowało 431 posłów, za przyjęciem ustawy było 237, przeciw – 154, a wstrzymało się 40. Nie głosowało 29 posłów.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm ustawy, przyjął ją bez poprawek na posiedzeniu w środę 30 marca 2011 r. Na 89 obecnych senatorów 55 głosowało za przyjęciem ustawy, 33 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. 11 senatorów było nieobecnych.

Ustawa ta (do pobrania tutaj) wprowadza zmiany w systemie emerytalnym, zgodnie z którymi składka odprowadzana do OFE ma być zmniejszona z 7,3 proc. do 2,3 proc. Pozostała część składki ma być przekazana do ZUS. Według Fundacji FOR, wbrew temu, co twierdzi rząd, istnieje pakiet działań, który pozwoliłby zmniejszyć potrzeby pożyczkowe państwa bardziej niż cięcie składki do OFE, a jednocześnie – w przeciwieństwie do obcięcia składki – wzmocniłby fundamenty wzrostu polskiej gospodarki.
Zobacz opinię FOR

Po raz pierwszy w łatwy sposób mogą się Państwo przekonać, jak w tak ważnej sprawie głosowali ci, których wybrali Państwo na swoich przedstawicieli – poniższe zestawienia pozwalają sprawdzić to z uwzględnieniem podziału na okręgi wyborcze i kluby parlamentarne.


Krótka instrukcja do zestawień w excelu:

1. Gdy po otwarciu pliku nad arkuszem pojawi się pasek „Ostrzeżenia o zabezpieczeniach”, należy wybrać „opcje” i kliknąć „włącz tę zawartość (makra)”.

2. W każdym pliku interesują Państwa tylko dwa pierwsze arkusze (czerwone zakładki).

3. W pierwszym arkuszu (zakładce) każdego pliku znajduje się baza z podziałem na okręgi wyborcze, a w drugim – z podziałem na kluby parlamentarne. Należy kliknąć interesujący Państwa okręg lub klub i pojawi się odpowiednia lista posłów lub senatorów.

Wyniki głosowania posłów – 25 marca 2011 r. (xls)

Wyniki głosowania senatorów – 30 marca 2011 r. (xls)

Zobacz opracowania FOR dotyczące zmian w systemie emerytalnym

 

Pobierz informację prasową z 31.03.2011 r. (PDF)