Forum Obywatelskiego Rozwoju

Najlepiej i najłatwiej można się porozumieć przez internet z Sądem Okręgowym w Legnicy, ale podobnych sądów jest w Polsce coraz więcej – tak wynika z najnowszego raportu Fundacji FOR, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, K2 Internet SA i dziennika „Rzeczpospolita”. Raport zawiera ranking stron internetowych sądów w Polsce. Zdaniem jego autorów potrzebny jest jednolity portal polskiego wymiaru sprawiedliwości, o co apelowali już w pierwszym raporcie z 2008 r.

Od czasu pierwszego badania ,,e-Sądy po polsku” z 2008 roku jakość stron internetowych sądów apelacyjnych i okręgowych znacznie się poprawiła, ale w dalszym ciągu widoczne są liczne niedociągnięcia. Największym problemem serwisów sądów jest korzystanie z przestarzałych technologii, co sprawia, że strony internetowe sądów są mało przejrzyste i niezbyt przyjazne dla użytkowników. W tym roku autorzy raportu poddali analizie także strony internetowe Sądu Najwyższego na tle podobnych stron innych państw (Estonia, Francja, USA). Przeprowadzili również analizę dokumentu „Wytyczne dotyczące standardów prowadzenia stron internetowych przez Jednostki Wymiaru Sprawiedliwości” wydanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Autorzy raportu po raz kolejny postulują stworzenie jednolitego portalu polskiego sądownictwa, a przynajmniej podjęcie dalszych prac nad ujednolicaniem standardów funkcjonowania istniejących serwisów.

Analizę serwisów sądowych przeprowadzono pod kątem merytorycznym oraz technicznym. Na podstawie określonych kryteriów wyłoniła się czołówka najlepiej zaprojektowanych i najbardziej użytecznych stron internetowych polskich sądów. Zdecydowanym liderem rankingu wśród sądów okręgowych jest Sąd Okręgowy w Legnicy. Kolejne pozycje zajmują: Sąd Okręgowy w Rzeszowie i Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. Jeśli chodzi o sądy apelacyjne, najlepiej wypadły kolejno: SA w Katowicach, SA we Wrocławiu i SA w Krakowie. W ocenie autorów raportu serwisy tych sądów mogą stanowić źródło dobrych praktyk i wzorców, które winny być zastosowane przez twórców pozostałych serwisów sądowych.

Raport „e-Sądy po polsku. Badanie i ranking stron internetowych sądów okręgowych
i apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego. III edycja” został przygotowany przez Fundację FOR, Helsińską Fundację Praw Człowieka, K2 Internet SA i dziennik „Rzeczpospolita” w ramach projektu „Lepszy Wymiar Sprawiedliwości”.

Przeczytaj raport pt.  „e-Sądy po polsku. Badanie i ranking stron internetowych sądów okręgowych i apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego. III edycja” (PDF, 18 MB)

Zobacz informację prasową z 24 marca 2011 r.

Zobacz galerię zdjęć