Forum Obywatelskiego Rozwoju

 

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy ekonomicznej wśród Polaków poprzez przystępną formę jaką jest komiks oraz animacja komputerowa.
 

Organizatorem Konkursu jest Fundacja FOR
Partnerem konkursu jest BZ WBK S.A.
 

Konkurs ma charakter otwarty.
 

TEMATYKA PRAC KONKURSOWYCH

Do wyboru jest JEDEN TEMAT spośród czterech kategorii tematycznych:

 

Z budżetu, czyli z naszych podatków – o absurdalnych wydatkach – zobacz materiał pomocniczy
Czy dobrze jest być w Unii Europejskiej? – zobacz materiał pomocniczny
Od czego zależy nasza emerytura? – zobacz materiał pomocniczy
Dobre prawo – lepszy rozwójzobacz materiał pomocniczy


Technika wykonywania prac:
 
komiksowych: dowolna, umożliwiająca reprodukcję,
multimedialnych/animowanych: dowolna (m.in. 2D, 3D), umożliwiająca powielanie
(prezentacje w Power Poincie nie spełniają warunków konkursu i nie będą brane pod uwagę).
 

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace nigdzie dotąd niepublikowane.
 

Uczestnik konkursu może przysłać TYLKO JEDNĄ PRACĘ KOMIKSOWĄ stanowiącą zamkniętą całość, o objętości do max 8 STRON A4 (układ i liczba rysunków na stronie jest dowolna, format A4 – 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy)
lub TYLKO JEDNĄ PRACĘ MULTIMEDIALNĄ (czas trwania: od 60 sekund do 120 sekund, technika dowolna (2D i 3D), format: MP4 lub inny dający się odtworzyć w Media Player lub Quick Time).

Uczestnik NIE MOŻE WYSŁAĆ JEDNOCZEŚNIE prac komiksowych i multimedialnych.

Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo, w przypadku zgłoszenia zespołowego nagroda przyznawana jest zespołowi jako całości i nie podlega zwielokrotnieniu.

Prace nie mogą zawierać słów powszechnie uznanych za obraźliwe.

 
Na każdej stronie pracy komiksowej, wyłącznie na odwrocie należy czytelnie podać:
· kategorię tematyczną
· kategorię wiekową
· imię, nazwisko, adres, e-mail, tel. autora
· numer strony
 
Na płycie z pracą multimedialną należy czytelnie podać:
· kategorię tematyczną
· imię, nazwisko, adres, e-mail, tel. autora
 

Prace komiksowe powinny być zapakowane w podpisaną sztywną teczkę. Prosimy w miarę możliwości o dołączanie do komiksów płyt CD z pracami w wersji elektronicznej.
Prace multimedialne należy dostarczyć na płytach CD lub DVD.
Organizator konkursu nie zwraca prac uczestnikom konkursu.
 

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia:
9 MAJA 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Fundacja FOR, al. Szucha 2/4 lok. 20, 00-582 Warszawa z dopiskiem „Konkurs na komiks i animację ekonomiczną”.
 
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca czerwca 2011 r. Nazwiska zwycięzców i zwycięskie prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.for.org.pl po oficjalnym wręczeniu nagród.
 
 

JURY KONKURSU
 
– Leszek Balcerowicz,
– Tomasz Bagiński,
– Jacek Fedorowicz,
– Tomasz Leśniak i Rafał Skarżycki – twórcy Jeża Jerzego,
– Michał Ogórek,
– Marek Raczkowski,
– Antoni Rodowicz,
– Artur Adamski
 

PRACE BĘDĄ OCENIANE POD WZGLĘDEM:
 
– zgodności z zaproponowanym opisem tematu,
– oryginalności artystycznej,
– atrakcyjności wizualnej.

Prace komiksowe są oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
 1. do ostatniej klasy gimnazjum włącznie
 2. powyżej gimnazjum (nie ma górnego ograniczenia wiekowego, każdy kto ukończył gimnazjum czyli 15/16 lat może wziąć udział w konkursie)
 
Prace multimedialne są oceniane bez podziału na kategorie wiekowe.
 

NAGRODY za prace komiksowe (I, II i III miejsce wybierane jest ze wszystkich prac nadesłanych z obu grup wiekowych)
 
 • I miejsce – 5000 zł
 • II miejsce – 3000 zł
 • III miejsce – 2000 zł
 • Wyróżnienia w każdej z czterech kategorii tematycznych w grupie wiekowej do ostatniej klasy gimnazjum – po 1000 zł
 • Wyróżnienia w każdej z czterech kategorii tematycznych w grupie wiekowej powyżej gimnazjum – po 1000 zł
 
NAGRODY za prace multimedialne (bez podziału na kategorie wiekowe)
 
 • I miejsce – 5000 zł
 • II miejsce – 3000 zł
 • III miejsce – 2000 zł
 • Wyróżnienia w każdej z czterech kategorii tematycznych – po 1000 zł
 
Wybrane prace zostaną opublikowane.
 
 
 

Dane Organizatora Konkursu
Fundacja FOR, al. Szucha 2/4 lok 20 , 00-582 Warszawa,

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu: Alicją Defratyką
tel. 0601 717 192
 

Partner konkursu:

 

Patroni konkursu: