Forum Obywatelskiego Rozwoju

Rząd przyjął (22 lutego 2011 r.) projekt ustawy o racjonalizacji uposażenia służb mundurowych. Chodzi o obniżenie zasiłków chorobowych z dotychczasowych 100 proc. wynagrodzenia do 80 proc., tak jak w powszechnym systemie ubezpieczeń.

Zobacz: Założenia do projektu ustawy o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Gdy miesiąc temu Fundacja FOR proponowała dostosowanie warunków chorowania „mundurowych” do systemu powszechnego, nasz plan określony został jako „barbarzyński”. Odsyłamy zatem do pozostałych propozycji FOR.