Forum Obywatelskiego Rozwoju

W dn. 2 grudnia br. na łamach Rzeczpospolitej ukazał się kolejny artykuł z cyklu „Monitoring projektów prawa gospodarczego Unii Europejskiej” realizowanego przy współpracy Fundacji FOR i Centrum für Europäische Politik (CEP).

Artykuł autorstwa Krzysztofa Szwałka nawiązuje do analizy przygotowanej przez Centrum Polityki Europejskiej pt. „Patent UE”, w której eksperci odnoszą się do Rozporządzenia Komisji Europejskiej, dotyczącego wprowadzenia Patentu UE, zapewniającego ochronę praw patentowych w całej UE oraz ustanowienia europejskiego systemu sądownictwa patentowego.

Zdaniem analityków, wprowadzenie Patentu UE obniży koszty udzielania patentów poprzez ograniczenie do niezbędnego minimum wymogów w zakresie tłumaczeń. A ustanowienie wspólnego sądu ds. patentów europejskich i patentów UE (EUPC) spowoduje zmniejszenie kosztów stosowania prawa i zwiększy pewność prawną.

Natomiast zapisy Projektu Porozumienia w sprawie europejskiego i wspólnotowego sądu patentowego, które są niezgodne z prawem UE, muszą zostać poprawione.

Przeczytaj analizę

Przeczytaj artykuł Krzysztofa Szwałka „Dobry patent na oszczędności” w „Rzeczpospolitej”

Inne analizy oraz więcej informacji o projekcie