Forum Obywatelskiego Rozwoju

Carmen M. Reinhart, Kenneth S. Rogoff, 2008

http://www.nber.org/papers/w13882

To opracowanie to wnikliwa analiza kryzysów finansowych widziana z szerokiej, historycznej perspektywy – od czasów, gdy królowie francuscy (i nie tylko) przeprowadzali konsolidacje fiskalne przez ścięcie swoich największych wierzycieli do początków ostatniego kryzysu finansowego. W pracy tej wykorzystano bardzo obszerne dane na temat kryzysów finansowych na świecie, w wybranych przypadkach sięgające nawet XII n.e. wieku.