Forum Obywatelskiego Rozwoju

Paolo Manasse and Nouriel Roubini, 2005

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2005/wp0542.pdf

Interesująca praca zawierająca kilka prostych wskazówek na temat tego, jak w prosty sposób rozpoznać kraje, które mogą mieć problemy z obsługą zadłużenia zagranicznego. Wykorzystanie relatywnie nowej w ekonomii metody statystycznej (Binary Recursive Tree) umożliwiło uwzględnienie interakcji między różnymi zmiennymi (np. wysokością krótkookresowego zadłużenia zagranicznego, czasem pozostającym do najbliższych wyborów i sytuacją na rynkach finansowych) oraz ustalenie wartości krytycznych dla różnych typów kryzysów (kryzys płynności, kryzys niewypłacalności).