Forum Obywatelskiego Rozwoju

Paweł Dobrowolski

http://www.sobieski.org.pl/news.php?id=562

Według autora, statystyka długu publicznego zaniża rzeczywiste zadłużenie Polski. Sektor publiczny większość swych zobowiązań księguje dopiero w roku wypłaty gotówki, a nie w momencie ich powstania. Dlatego do oficjalnego zadłużenia (ok. 47% PKB w 2009 roku) autor dodaje szacunek zadłużenia niezaksięgowanego w oficjalnych danych, a które stanie sie wymagalne w latach 2010-2043.
Tak oszacowane zadłużenie publiczne wynosi co najmniej 200% PKB kraju.