Forum Obywatelskiego Rozwoju

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 2010

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/043010a.pdf

Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenia, że w latach 2007-2014 dług publiczny krajów rozwiniętych wzrośnie o 36 pkt proc. PKB. W kolejnych latach zaczną coraz szybciej rosnąć wydatki związane ze starzeniem się społeczeństwa, tj. na emerytury i ochronę zdrowia. W krajach rozwijających się perspektywy stanu finansów publicznych są lepsze niż w krajach rozwiniętych, ale także w ich przypadku niezbędne są reformy fiskalne. Zrównoważenie finansów publicznych (konsolidacja fiskalna), szczególnie w krajach rozwiniętych, powinno skupić się na ustabilizowaniu wydatków związanych ze starzeniem się społeczeństw, ograniczeniu pozostałych wydatków publicznych oraz zwiększeniu dochodów. Wiele krajów rozpoczęło już niezbędne podnoszenie wieku emerytalnego, jednak wciąż nie zrobiono wystarczająco dużo, aby przygotować się na przewidywany wzrost wydatków związanych z ochroną zdrowia. MFW szacuje, że w ciągu najbliższych 20 lat wydatki na ten cel w krajach rozwiniętych wzrosną o 3,5 pkt proc. PKB. Wśród propozycji poszukiwania oszczędności MFW wskazuje na ograniczenie wydatków na wynagrodzenia pracowników sektora budżetowego, mniejsze, ale lepiej adresowane wydatki socjalne, niższe subsydia i wydatki na obronę narodową. W przypadku niektórych krajów konieczne będzie także zwiększenie wpływów podatkowych.