Forum Obywatelskiego Rozwoju

Carmen M. Reinhart, Kenneth S. Rogoff, 2010

http://www.nber.org/papers/w15795.pdf?new_window=1

Interesująca praca pokazująca na podstawie danych historycznych powtarzającą się sekwencję zdarzeń:
1) Szybki wzrost zadłużenia w bankach (często z udziałem rządu) poprzedzają kryzys w sektorze bankowym;
2) Kryzys bankowy poprzedza kryzys zadłużenia państwa;
3) Potrzeby pożyczkowe państwa przed kryzysem gwałtownie rosną.