Forum Obywatelskiego Rozwoju

S. Ali Abbas, Nazim Belhocine, Asmaa ElGanainy, and Mark Horton, IMF Working Paper, November 2010

oraz baza danych dostępna na: http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=24332.0

Publikacja oraz powiązana z nią baza danych stanowią bogate źródło informacji na temat poziomu długu publicznego w relacji do PKB w większości krajów świata w latach 1880-2009, które są obecnie członkami Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ta synteza wielu innych opracowań oraz baz danych może być podstawą interesujących porównań poziomu i dynamiki zadłużenia w perspektywie międzynarodowej oraz czasowej. W opracowaniu przedstawiono różnice w średnim poziomie zadłużenia krajów rozwiniętych i rozwijających oraz zmianę tych poziomów w czasie. Autorzy pokazują, że wysoki dług publiczny hamuje tempo wzrostu gospodarczego. Zwracając przy tym uwagę na to, że ta zależność nie była widoczna w krajach wysokorozwiniętych w latach 1970-2007, ale już dane z ostatnich lat ponownie wskazują na jej występowanie.