Forum Obywatelskiego Rozwoju

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie „Otwarta firma”. Dla szkoły to możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej, wejścia na rynek pracy i nawiązania współpracy z przedstawicielami lokalnego biznesu.

Projekt „Otwarta firma” wpisuje się w realizację zadań szkoły na każdym etapie edukacyjnym. W szkole podstawowej w klasach I-III – realizowany jest pod hasłem „Poznajemy zawody w miejscu pracy”, w klasach IV-VI – „Poznajemy przedsiębiorstwa w naszej okolicy”, w gimnazjum – „Zawody w mojej okolicy”. Na tych trzech etapach edukacji projekt polega na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych na terenie przedsiębiorstw według przygotowanych scenariuszy. W szkole ponadgimnazjalnej – „Biznes przy tablicy” to zajęcia dydaktyczne z proponowanego zestawu modułów tematycznych realizowane w szkole przez nauczyciela wspólnie z przedstawicielem biznesu.
„Otwarta firma – Poznajemy zawody w miejscu pracy” to propozycja dwugodzinnej wycieczki do przedsiębiorstwa lub instytucji położonej w pobliżu szkoły. Podczas wizyty uczniowie poznają kilka (1 – 3) zawodów. Dowiadują się, na czym polega praca w danym zawodzie, jak długo i gdzie trzeba się uczyć, by móc go wykonywać itd. Podsumowaniem wycieczki powinna być rozmowa z uczniami na temat poznanych zawodów. Dodatkowo nauczyciel może zlecić wykonanie np. prac plastycznych przedstawiających wybrany zawód.

Podczas wizyty w ramach modułu „Otwarta firma – Poznajemy przedsiębiorstwa w naszej okolicy” uczniowie otrzymują podstawowe informacje o danym przedsiębiorstwie, zapoznają się z technologią wytwarzanych tam produktów i udziałem pracowników w procesie wytwarzania. Warto zwrócić ich uwagę na relacje firmy i otaczającego ją środowiska. Podsumowanie pobytu w przedsiębiorstwach może polegać na wydaniu gazetki, zaprojektowaniu plakatu informującego o przedsiębiorstwie czy stworzeniu folderów reklamowych wybranej firmy.

Gimnazjaliści, uczestnicząc w projekcie „Otwarta firma – Zawody w mojej okolicy”, zapoznają się z zadaniami danego przedsiębiorstwa i ze specyfiką wykonywanych tam zawodów. Mają szansę na weryfikację swoich wyobrażeń o zawodach oraz na zebranie informacji o rzeczywistych warunkach ich wykonywania. Warto przeanalizować z młodzieżą, w oparciu o zebrane informacje, jak powinno przebiegać przygotowanie do podjęcia pracy w danym zawodzie. Podsumowaniem pobytu w przedsiębiorstwie może być wydanie gazetki, opracowanie plakatu czy poradnika.

„Biznes przy tablicy”
to propozycja spotkań młodzieży z przedstawicielami lokalnego biznesu. Spotkanie powinno trwać 1 – 2 godzin lekcyjnych; może zostać zorganizowane dla każdej z zainteresowanych klas odrębnie lub dla kilku klas wspólnie (np. w auli szkolnej). Każda szkoła ma do wyboru sześć tematów spotkań: Pracownik i pracodawca, Własna firma, Marketing firmy, Etyczny biznes, Konsument, Finanse.

Projekt „Otwarta firma” realizowany jest za pośrednictwem Internetu. Aby przystąpić do projektu wystarczy zarejestrować szkołę na stronie www.otwarta-firma.junior.org.pl i przesłać potwierdzenie zgłoszenia na numer faksu (22) 899 29 86 lub w formie zeskanowanej na adres: [email protected]
Po zalogowaniu się każdy nauczyciel uzyska:
  • możliwość zarejestrowania firmy oraz dostęp do bazy firm już zgłoszonych do projektu,
  • dostęp do pakietu materiałów dydaktycznych niezbędnych do zorganizowania i podsumowania spotkań,
  • personalizowane potwierdzenie udziału oraz podziękowanie dla szkoły i firmy.
Ogólnopolski Komitet Honorowy Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce:

Mecenas: