Forum Obywatelskiego Rozwoju

Zadeklarowane przez premiera Donalda Tuska przejście z procentowej na kwotową waloryzację rent i emerytur wywołało krytykę wielu ekonomistów. Jak piszą Wiktor Wojciechowski i Andrzej Rzońca w najnowszej analizie Fundacji FOR, zmiana sposobu waloryzacji mogłaby być dobrym pomysłem, gdyby pozwoliła zmniejszyć jej koszty i premiowała długie lata pracy.

Powrót przy wyliczaniu kwoty waloryzacji świadczeń do uwzględniania – tak jak było to przed globalnym kryzysem finansowym – jedynie inflacji, zamiast inflacji i wzrostu realnych wynagrodzeń, pozwoliłby obniżyć wydatki publiczne w latach 2011-2013 odpowiednio o ok. 0,5; 1,0 i 2,0 mld zł i to przy założeniu, że płace będą w tym okresie rzeczywiście rosły tak wolno, jak przyjęto w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Analiza FOR nr 6/2010: Kwotowa waloryzacja: to może być dobry pomysł