Forum Obywatelskiego Rozwoju

Tymczasem:

 • otwarcie się na wymianę międzynarodową i na swobodny handel pomiędzy krajami ma dokładnie odwrotny skutek niż zakłada mit – swoboda handlu wspomaga i przyspiesza rozwój gospodarczy,
 • otwarcie się na import pozwala krajowi wyspecjalizować w wytwarzaniu tych dóbr, które przy posiadanych zasobach pracy i kapitału potrafi wytworzyć więcej i lepiej; dobra, które kraj potrafi wykonać gorzej i drożej są importowane, zaś te, które dzięki specjalizacji są produkowane lepiej i taniej są przez niego wytwarzane i, dodatkowo, eksportowane; bez otwarcia na wymianę handlową taka specjalizacja nie byłaby możliwa,
 • specjalizacja pozwala na zwiększenie całkowitej produkcji i na wymianę jej części na produkty zagraniczne i na osiąganie korzyści skali – kraj nie musi produkować wszystkiego, ale to co produkuje dobrze i tanio może wytwarzać w znacznych ilościach zaspokajając własne i zagraniczne potrzeby,
 • dzięki otwarciu na handel międzynarodowy kraj staje się bardziej konkurencyjny na międzynarodowym rynku; przedsiębiorstwa są zmuszone konkurować z firmami z innych krajów, co zmusza je do jak najlepszego wykorzystania posiadanych zasobów,
 • import pozwala na pozyskanie wiedzy i technologii – firmy mogą swobodnie sprowadzać bardziej efektywne urządzenia jak i komponenty niedostępne na krajowym rynku,
 • import zwiększa różnorodność dóbr dostępnych na rynku – można swobodnie sprowadzać to co potrzebują konsumenci.

A zatem:

 • import pozwala na specjalizację się danego kraju w wytwarzaniu określonego rodzaju dóbr,
 • otwarcie na import pozwala na lepszą i tańszą produkcję – firmy wystawione są nie tylko na krajową konkurencję, co zmusza je do efektywniejszej produkcji; ponadto mogą one swobodnie sprowadzać zagraniczne maszyny i komponenty, by produkować lepiej i taniej,
 • efektywniejsze i bardziej konkurencyjne przedsiębiorstwa podnoszą efektywność całej gospodarki, co przyspiesza wzrost gospodarczy,
 • w końcu, import jest dobry dla konsumentów – poszerza on ofertę dostępnych na rynku dóbr, co sprzyja lepszym i bardziej efektywnym zakupom dokonywanym przez konsumentów.

Czy wiesz, że:

 • w Korei Południowej, otwartej na wymianę międzynarodową, najbiedniejsza jedna piąta populacji uzyskuje obecnie około siedmiokrotnie większy dochód od średniego w Korei Północnej, zamkniętej na import, mimo że oba kraje pół wieku wcześniej znajdowały się na podobnym poziomie rozwoju,
 • w biednych krajach, które blokowały import, dochód na mieszkańca zwiększał się od lat siedemdziesiątych w przeciętnym tempie 0,7 proc. rocznie, natomiast w biednych krajach, które otwarły się na wymianę międzynarodową, tempo to wyniosło 4,5 proc,
 • wśród państw posocjalistycznych najszybciej rozwijającym się krajem w ostatnich dziesięciu latach była Estonia.

Chcesz się dowiedzieć więcej? Przeczytaj esej poświęcony wpływowi importu na rozwój