Forum Obywatelskiego Rozwoju

Tymczasem:
 • nie należy mylić systemu politycznego i ekonomicznego; ludzie często określają rodzaj gospodarki na podstawie nazewnictwa systemu politycznego
 • Chiny do niedawna miały gospodarkę i system polityczny podporządkowane socjalistycznym zasadom
 • obecnie jedynie system polityczny pozostaje pod wpływem starego porządku; gospodarka natomiast kieruje się coraz częściej rynkowymi (kapitalistycznymi ) zasadami
 • w 2006 roku sektor prywatny wytworzył 63% krajowej produkcji (warto porównać- w Polsce wskaźnik ten wynosi 75%) – gospodarka chińska opiera się więc coraz bardziej na prywatnych przedsiębiorstwach
 • konsumpcja prywatna stanowiła aż 73% całkowitej konsumpcji w 2006 roku; w tym samym okresie, 68% pracowników sektora przemysłu i usług zatrudnionych było w sektorze prywatnym
 • Chiny przeprowadziły szereg reform poszerzających i ułatwiających działalność prywatnych przedsiębiorstw, krajowych jak i zagranicznych (np. otwarcie się na inwestycje zagraniczne)
A zatem:
 • nie można powiedzieć, że gospodarka chińska jest socjalistyczna – wiele wskaźników wskazuje na to, że system gospodarczy ma cechy bardziej systemu kapitalistycznego niż socjalistycznego
 • liczne ograniczenia praw człowieka i wolności w Chinach świadczą o niedemokratycznym systemie politycznym – nie należy jednak wnioskować na tej podstawie o charakterze systemu gospodarczego
 • poprawa sytuacji materialnej społeczeństwa chińskiego nie jest zasługą systemu socjalistycznego, a raczej reform zamierzających ku kapitalistycznemu modelowi gospodarki
Czy wiesz, że:
 • w 2007 roku Chiny były drugą największą gospodarką świata mając udział w produkcji światowej na poziomie prawie 16% – do roku 2015 można się spodziewać, że przejmą one palmę pierwszeństwa od USA (udział 19,3%)
 • w ciągu ostatnich 28 lat średnie tempo wzrostu chińskiego PKB to 9,8%
 • w 2004 roku zmieniono konstytucję chińską znosząc naczelną rolę własności państwowej; w jej miejsce wprowadzono gwarancję własności prywatnej
Chcesz się dowiedzieć więcej? Przeczytaj esej na temat przyczyn sukcesu gospodarczego Chin