Forum Obywatelskiego Rozwoju

Tymczasem:

  • jak wykazują badania, gospodarki centralnie planowane wytwarzały więcej CO2 niż bogatsze od nich gospodarki wolnorynkowe (w przeliczeniu na 1 USD PKB),
  • większe zanieczyszczenie środowiska naturalnego w gospodarkach centralnie planowanych świadczy o ich znacznej niewydajności oraz marnotrawstwie zasobów – powoduje to bezpowrotne zniszczenia środowiska naturalnego,
  • biedniejsze kraje nie stać na dostarczanie na odpowiednim poziomie usług komunalnych, a także na zastosowanie ekologicznych metod produkcji, co odbija się niekorzystnie na jakości życia mieszkańców,
  • wprowadzenie rynkowego rachunku kosztów produkcji zmusza do stosowania wydajnych i przyjaznych środowisku metod produkcji; ujmuje on bowiem wszystkie koszty produkcji, także te środowiskowe.

A zatem:

  • im wyższy poziom rozwoju gospodarczego tym czystsze środowisko naturalne, a co za tym idzie lepsze warunki życia,
  • stosowanie rynkowych zasad obrotu gospodarczego sprzyja polepszeniu jakości życia, a także większej ochronie środowiska naturalnego,
  • im bogatsze społeczeństwo, tym bardziej troszczy się ono o środowisko naturalne.

Czy wiesz, że:

  • jak wykazują badania, w okresie 1975-1985 oczekiwana długość życia mieszkańców krajów Europy Wschodniej spadała, a jednym z istotnych czynników tego zjawiska było zanieczyszczenie środowiska naturalnego,
  • w Polsce emisja CO2 spadła w okresie 1989-2003 z 1,3 kg do 0,6 kg na 1 USD PKB,
  • wprowadzenie do sektora przesyłu i dystrybucji energii elementów konkurencji i prywatyzacji ograniczyło straty energii w tym zakresie w takich krajach jak Czechy, Węgry, Słowacja, Litwa i Łotwa; wpłynęło to na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Chcesz się dowiedzieć więcej? Przeczytaj esej poświęcony wpływowi gospodarki wolnorynkowej na środowisko naturalne