Forum Obywatelskiego Rozwoju

Andrzej Rzońca: „Sukcesem będzie utrzamanie tempa rozwoju”, Wall Street Journal, 19.11.2007