Forum Obywatelskiego Rozwoju

Tymczasem:

  • chęć osiągnięcia zysku (a więc większego wyzysku społeczeństwa, jak twierdzą zwolennicy mitu) nie jest jedynym i głównym celem inwestowania – inwestycje pozwalają przedsiębiorstwom utrzymać się na rynku, bo umożliwiają zwiększenie wydajności, a co za tym idzie dostarczanie lepszych i tańszych towarów,
  • inwestycje nie ograniczają liczby miejsc pracy, wręcz przeciwnie – sprzyjają ich wzrostowi; tańsze i lepsze towary znajdują więcej nabywców, przez co rośnie na nie popyt, który poprzez produkcję (i nowych pracowników) trzeba zaspokoić,
  • inwestycje sprzyjają powstawaniu innowacyjnych produktów, które polepszają jakość życia; ich produkcja stwarza nowe sektory gospodarki i tworzy nowe miejsca pracy,
  • inwestycje sprzyjają poprawie warunków pracy, skróceniu czasu pracy i wzrostowi płacy,
  • inwestycje zagraniczne nie są źródłem wyzysku, a jedynie rozwoju gospodarczego; tego typu inwestycje powodują ogromny napływ kapitału jak i wiedzy, co sprzyja rozwojowi gospodarczemu i tworzeniu miejsc pracy, które bez tych inwestycji by nie powstały.

A zatem:

  • inwestycje prowadzą to wydajniejszej i innowacyjnej pracy przedsiębiorstw, przez co dostarczają one nowocześniejsze i tańsze towary,
  • inwestycje tworzą miejsca pracy, a także sprzyjają poprawie warunków pracy i skróceniu czasu jego trwania; powoduje to podniesienie jakości życia,
  • inwestycje zagraniczne sprzyjają wzrostowi gospodarczemu danego kraju i poprawie jakości życia jego mieszkańców.

Czy wiesz, że:

  • napływ inwestycji zagranicznych do biednych krajów przyczynił się do zwiększenia ich tempa rozwoju – z 1 % w latach 60-tych do 5% w latach 90-tych,
  • w Polsce działa obecnie 48 firm, które świadczą usługi księgowe dla międzynarodowych przedsiębiorstw, a zgodnie z szacunkami PAIZ w centrach tych będzie pracować do 2010 roku ok. 550 tys. osób – jest to doskonały przykład napływu wiedzy poprzez inwestycje zagraniczne, bowiem osoby zatrudnione w takich centrach dokonują skomplikowanej obsługi finansowej przedsiębiorstw.

Chcesz się dowiedzieć więcej? Przeczytaj esej poświęcony tematowi inwestycji zagranicznych