Forum Obywatelskiego Rozwoju

Na wydatki socjalne nasze państwo przeznacza co piątego złotego z łącznego dochodu wypracowanego w naszej gospodarce. Gdyby chociaż połowa tych wydatków trafiała do 20 proc. osób o najniższych dochodach w naszym kraju, to udział tych osób w łącznym dochodzie wypracowanym w gospodarce, nawet jeśli nie uzyskiwałyby one dochodów z żadnych innych źródeł, musiałby wynosić 10 proc. W rzeczywistości jest o około jedną piątą niższy, a byłby dużo niższy, gdyby osoby te polegały na pomocy państwa zamiast na własnych wątłych siłach.

Chcesz się dowiedzieć więcej, przeczytaj: Prezentację o stanie finansów publicznych.