Forum Obywatelskiego Rozwoju

Gdyby przyjęto bardziej ambitne plany prywatyzacji na rok 2006-2007 i uzyskano z niej środki takie, jak w 2000 roku, długi zaciągane przez państwo zmniejszyłyby się o ponad 47 mld zł. Dzięki temu, do 2012 roku wydalibyśmy na odsetki od długu publicznego mniej o 12 mld zł. Ta suma to więcej niż koszt budowy wszystkich stadionów na Euro 2012 – łącznie z tymi … budowanymi na Ukrainie.

Chcesz się dowiedzieć więcej, przeczytaj: Raport o konsekwencjach zablokowania prywatyzaji.