Forum Obywatelskiego Rozwoju

Tymczasem:

  • prawdą jest, że w początkowej fazie rozwoju gospodarczego zanieczyszczenie środowiska rośnie wraz ze wzrostem gospodarczym,
  • jednakże, im wyższy poziom rozwoju gospodarczego osiąga dane społeczeństwo, tym więcej uwagi poświęca ono środowisku naturalnemu,
  • wraz ze wzrostem gospodarczym rośną także zasoby i możliwości, które mogą przeciwdziałać zanieczyszczeniu środowiska.

A zatem:

  • polityka gospodarcza ukierunkowana na wzrost sprzyja środowisku naturalnemu,
  • bogatsze społeczeństwa bardziej dbają o środowisko naturalne oraz dysponują niezbędnymi zasobami, które pomagają im chronić przyrodę.

Czy wiesz, że:

  • zależność zanieczyszczenia środowiska od bogactwa kraju ma kształt odwróconej litery „U” – wraz ze wzrostem gospodarczym rośnie zanieczyszczenie, jednak tylko do pewnego pułapu, po przekroczeniu którego zanieczyszczenie środowiska naturalnego maleje wraz ze wzrostem gospodarczym
  • w ostatnich latach wyżej opisana krzywa ulega spłaszczeniu, a punkt szczytowy znajduje się na coraz niższych poziomach – świadczy to o tym, że nawet biedniejsze kraje zaczynają zwracać większa uwagę na środowisko naturalne

Chcesz się dowiedzieć więcej? Przeczytaj esej poświęcony tematowi zanieczyszczenia środowiska