Forum Obywatelskiego Rozwoju

Gdyby wydatki budżetu na trwałe miały przekraczać jego dochody o wielkość wynikającą z tzw. kotwicy budżetowej, wprowadzonej przez poprzedni rząd, to moglibyśmy się ubiegać o wprowadzenie u nas euro dopiero po …. 2020 roku i to tylko w sprzyjających okolicznościach. Dopiero wtedy spełnilibyśmy kryterium z Maastricht niskiego deficytu w finansach publicznych.

Chcesz się dowiedzieć więcej? Zobacz Prezentację o stanie finansów publicznych.