Forum Obywatelskiego Rozwoju

Tymczasem:

  • Wysoka płaca minimalna hamuje tworzenie nowych miejsc pracy, zwłaszcza tych przeznaczonych dla osób o niskich kwalifikacjach i niewielkim doświadczeniu zawodowym.
  • Wzrost płacy minimalnej pogarsza konkurencyjność pracownika, którego ona dotyczy względem innych osób na rynku pracy. Uwzględnienie nakładów, jakie należy ponieść na wyszkolenie pełnowartościowego pracownika, oraz tego, że wydajność pracy u niedoświadczonej osoby będzie prawdopodobnie niska, może skłonić pracodawcę do zatrudnienia kandydata już wykwalifikowanego i doświadczonego.
  • Rosnące na skutek podwyżki płacy minimalnej koszty pracy mogą zmusić część pracodawców nie tylko do nietworzenia nowych miejsc pracy, ale także do likwidacji tych już istniejących. Podniesienie płacy minimalnej skłania pracodawcę do zwiększania wydajności pracowników i zwalniania osób najmniej efektywnych, co pozwoli utrzymać fundusz płac na niezmienionym poziomie, przy jednoczesnym zachowaniu wolumenu i jakości produkcji.
  • W przypadku niektórych zakładów, podniesienie płacy minimalnej może skutkować takim wzrostem kosztów pracy, że działalność stanie się nierentowna, co prowadzić może do likwidacji przedsiębiorstwa i utraty pracy przez wszystkich pracowników.

A zatem:

  • Wysoka płaca minimalna uderza w pierwszej kolejności w osoby młode, wkraczające dopiero na rynek pracy. Wysoka płaca minimalna utrudnia zdobycie pierwszej pracy!
  • Podniesienie płacy minimalnej może mieć silnie negatywny wpływ właśnie na sytuację osób najsłabiej zarabiających. Przedsiębiorcy mogą zareagować zmniejszeniem wielkości zatrudnienia, co przede wszystkim dotknie osoby o najniższych kwalifikacjach i doświadczeniu, a więc najsłabiej zarabiające.

Chcesz się dowiedzieć więcej? Przeczytaj esej poświęcony tematowi płacy minimalnej