Forum Obywatelskiego Rozwoju

Aleksander Łaszek: Koszmar zatorów płatniczych – Ministerstwo Finansów zaraża kolejne firmy, Market News 24

Tym razem jest inaczej, bo kłopoty mają zarówno eksporterzy jak i firmy realizujące dostawy na rynek krajowy – mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Aleksander Łaszek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR). – Z naszych ankiet wiemy, że największe problemy dla przemysłu wiążą się z zamkniętymi granicami, a dla firm usługowych – z administracyjnym ograniczaniem działalności.

czytaj więcej

FOR: Szansa na pieniądze dla mikroprzedsiębiorstw. Gdzie banki nie chcą, tam fintechy wchodzą, Business Insider Polska

Jak wskazuje Forum Obywatelskiego Rozwoju, problem z zatorami płatniczymi dotyczy aż 80 proc. firm w Polsce. W zależności od kondycji finansowej firmy, ciągną one za sobą dodatkowe koszty. FOR wyliczył, że pochłaniają one od 3-6 proc. wydatków firm. Chodzi tutaj o monitoring odsetek za nieopłacone faktury, a także sytuacje, w których firmy rezygnują ze współpracy z klientami, którzy wymagają długich terminów płatności

czytaj więcej

FOR: Negatywne skutki zatorów płatniczych, Inwestycje.pl

Negatywne skutki zatorów płatniczych, związane z kosztami ponoszonymi na uzyskanie alternatywnego źródła pieniędzy oraz na obsługę przeterminowanych należności, dotykają zwłaszcza mikro- i małe przedsiębiorstwa. Ogół kosztów ponoszonych przez te firmy w wyniku zatorów płatniczych w latach 2015–2016 wyniósł 5,5–8%

czytaj więcej

FOR: Już ponad 80% przedsiębiorstw sygnalizuje problem z opóźnionymi płatnościami, Polska The Times

Tylko w 2017 roku – jak wynika z danych wywiadowni gospodarczej Euler Hermes – niemal 900 polskich firm zbankrutowało z powodu zatorów płatniczych, a jedynie w I połowie 2017 roku ponad 400 walczyło o przetrwanie w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. To najgorszy wynik od 2012 roku. Według danych Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz Forum Obywatelskiego Rozwoju już ponad 80 proc. przedsiębiorstw sygnalizuje problem z opóźnionymi płatnościami, które hamują rozwój więcej niż jednej czwartej przedsiębiorstw w Polsce.

czytaj więcej