Forum Obywatelskiego Rozwoju

Blog FOR: Różne narzędzia, ten sam cel – wolność, Świat Wolności

Wkolejnym odcinku „Świata Wolności” ponownie odwiedzamy kilka krajów i kontynentów. Możemy przekonać się, jak różnorodne są projekty realizowane przez wolnościowe organizacje – od przedsiębiorczości, przez walkę z ubóstwem, po tolerancję dla mniejszości i praworządność. Od wielu lat obserwuję też rosnący poziom profesjonalizmu wielu organizacji pozarządowych, możliwy m.in. dzięki szkoleniom, nagrodom i wsparciu Atlas Network. Dzięki temu wzrasta skuteczność grup, które korzystając z różnych narzędzi walczą o realizację podobnych celów, z większą wolnością dla jednostek na czele.

czytaj więcej

Wspólny list otwarty europejskich think tanków w sprawie delegowania pracowników

2 października 2017 r.   Wspólny list otwarty europejskich think tanków w sprawie delegowania pracowników   Adresaci: Jean-Claude Juncker, Przewodniczący Komisji Europejskiej Marianne Thyssen, Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników The Committee for Employment and Social Affairs The Committee for Economic and Monetary Affairs The Committee for Internal Market and Consumer Protection […]

czytaj więcej