Forum Obywatelskiego Rozwoju

Aleksander Łaszek: Podatnicy toczą absurdalne boje, Money.pl

– Samozatrudnienie staje się etatem, to jest problem polskiego rynku pracy. Mamy wiele umów, różnie opodatkowanych i różnie oskładkowanych i duża część energii podatników idzie na szukanie tej najbardziej optymalnej – powiedział w programie „Money. To się liczy” Aleksander Łaszek, ekonomista FOR. – Potrzebna jest spójna reforma, która sprawi, że te różnice nie będą aż tak drastyczne. Do sądu trafiały niegdyś pytania, czy kopanie rowu to dzieło, czy zlecenie. Podatnicy toczą absurdalne boje.

czytaj więcej

Raport LFMI: Ograniczanie szarej strefy w krajach bałtyckich

Od 2015 roku FOR bierze udział w międzynarodowym projekcie badającym skalę i przyczyny istnienia szarej strefy w krajach regionu Morza Bałtyckiego. Liderem projektu jest litewski think tank Lithuanian Free Market Institute (LFMI). W ramach obecnej edycji projektu ukazały się dwa raporty: pierwszy analizujący skalę szarej w regionie oraz najnowszy poświęcony jej przyczynom i działaniom władz zmierzającym do jej ograniczenia.

czytaj więcej

Aleksander Łaszek o szarej strefie, Prawo.pl

W Polsce odsetek pracujących w szarej strefie należy do największych w regionie i nie uległ istotnej zmianie między 2015 a 2018 rokiem. Najwięcej osób nielegalnie pracuje w mikroprzedsiębiorstwach i małych firmach – wynika z raportu „Ograniczenie szarej strefy w krajach bałtyckich”, który współtworzyło Forum Obywatelskiego Rozwoju.

czytaj więcej

FOR o szarej strefie, Gazeta.pl Next

Zgodnie z obliczeniami Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych w 2018 r. udział szarej strefy wyniesie 18 proc. PKB. Choć jest lepiej niż w ubiegłych latach, to skala zjawiska wciąż jest duża. I wszyscy na tym tracimy.

czytaj więcej

Raport: „Shadow Economies in the Baltic Sea Region 2015”

Forum Obywatelskiego Rozwoju  uczestniczyło w badaniu zainicjowanym i koordynowanym przez Lithuanian Free Market Institute na temat szarej strefy m.in. w krajach bałtyckich. Wyniki publikacji oparte są o badania ankietowe przeprowadzone w sześciu państwach: Polsce, Litwie, Łotwie, Estonii, Szwecji, i na Białorusi.

czytaj więcej