Forum Obywatelskiego Rozwoju

Kroczymy bardzo krętą ścieżką w polityce gospodarczej – Sławomir Dudek, Biznes Interia

Kroczymy bardzo krętą ścieżką w polityce gospodarczej i każdy błąd będzie nas dużo więcej kosztował niż w covidzie. Trzeba będzie prowadzić działania ad hoc, nieprzewidywane. Musimy sfinansować ok. 400 mld zł potrzeb pożyczkowych w przyszłym roku przy dużej niepewności na rynkach i wysokich stopach procentowych – mówił Sławomir Dudek, prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju.

czytaj więcej

Kryzysy finansowe często pojawiają się nagle, a nawet niespodziewanie – Sławomir Dudek, Interia Biznes

Relacja długu do PKB jest tylko jednym ze wskaźników oceny finansów publicznych. Nie da się tylko na jego podstawie oszacować ich stanu. Od dawna przypominam o sytuacji, która wydarzyła się w Rumunii. W 2008 roku relacja długu do PKB wyniosła 30 proc., ale utraciła płynność. Aby finansować emerytury i inne wydatki Rumunia poprosiła o pomoc Międzynarodowy Fundusz Walutowego i Komisję Europejską – przypomina Sławomir Dudek, ekonomista Fundacji FOR.

czytaj więcej

Kto więc zapłaci za zmiany w systemie emerytur rolniczych? – Sławomir Dudek, Rzeczpospolita

Ciekawe też, że w projekcie budżetu na 2023 r., nad którym obecnie pracuje Senat, nie przewidziano takich wydatków. Jak zresztą wielu innych wydatków. To kolejny pomysł PiS, który nie ma wskazanych źródeł finansowania, więc pewnie zwiększy deficyt. Moim zdaniem to początek kampanii wyborczej w wydaniu rządowym, a właściwie korupcji wyborczej, kupowania głosów za publiczne pieniądze – komentuje Sławomir Dudek, Prezes Fundacji FOR.

czytaj więcej

Ten budżet jest fikcją do sześcianu – Sławomir Dudek, Radio Zet

To kompletnie nierealne założenie. Ten budżet jest fikcją do sześcianu. Po pierwsze, założenia makroekonomiczne, w tym wzrost inflacji, są mocno nieaktualne. Rząd dysponował prognozami niedoszacowanymi o co najmniej kilka punktów procentowych. Nierealny jest też założony przez rząd wzrost gospodarczy rzędu 1,7 proc. Każdy ostrożny planista w czasie wojny zakłada gorszy scenariusz, czego w przypadku budżetu nie ma. Inna sprawa to wydatki poza budżetem. Ustawa nie uwzględnia planów finansowych np. BGK. To nawet setki miliardów złotych, które są poza kontrolą parlamentu.

czytaj więcej

Ostateczną „regułą” wydatkową i recenzentem poczynań polityków są rynki finansowe – Sławomir Dudek, wyborcza.biz

Reguła wydatkowa to hamulec bezpieczeństwa wobec polityków, aby nie wydawali za dużo pieniędzy podatników. Co do zasady działa ona w ten sposób, że w okresie koniunktury, świetnego wzrostu gospodarczego itp. powinniśmy wydawać nieco mniej, niż pozwalają na to warunki w gospodarce. W idealnym świecie budżet w takim wypadku powinien być realizowany z nadwyżką.

czytaj więcej