Forum Obywatelskiego Rozwoju

Robert Klawe

Doradca Zarządu Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, obecnie kończy przewód doktorski, również na SGH. Od 1997 do 2008 zawodowo związany z sektorem publicznym i spółkami prawa handlowego. Od 2003 prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i analiz ekonomicznych. Specjalizuje się w analizach finansowych, prywatyzacji, restrukturyzacji oraz inwestycjach finansowych i zarządzaniu strategicznym. Członek Towarzystwa […]

czytaj więcej