Forum Obywatelskiego Rozwoju

Marcin Zieliński, Regulatory Expropriation in the Emergency Medical Services in Poland, 4Liberty.eu

For PiS (Law and Justice), any – real or apparent – ills that plague the Polish society serve as a pretext to increase the politicization of the economy. In 2013, that is before PiS came to power, Poland was ahead of other OECD and the European Union countries in terms of the state ownership. Recently, however, nothing has been done to reduce the interference of politicians in the economy. On the contrary, we are still seeing new steps towards further nationalization of enterprises or crowding out the private sector.

czytaj więcej

Komunikat 1/2018: Kolejna nacjonalizacja – tym razem kosztem pacjenta. Kolejna wojna PiS – tym razem z Danią

Dla Prawa i Sprawiedliwości każda – faktyczna bądź pozorna – bolączka trapiąca polskie społeczeństwo stanowi pretekst do tego, by zwiększać upolitycznienie gospodarki. W 2013 roku, czyli jeszcze przed dojściem PiS do władzy, Polska pod względem zakresu własności państwowej wyprzedzała inne kraje OECD i Unii Europejskiej. W ostatnim czasie nie zrobiono jednak nic, by zmniejszyć ingerencję polityków w gospodarkę. Wręcz przeciwnie, jesteśmy świadkami wciąż to nowych kroków w kierunku dalszego upaństwawiania przedsiębiorstw. Po Pekao i elektrowniach przyszła kolej na ratownictwo medyczne – projekt zakłada wykluczenie z systemu opieki zdrowotnej prywatnych podmiotów świadczących tego rodzaju usługi.

czytaj więcej