Forum Obywatelskiego Rozwoju

Rząd drastycznie i bez okresu przejściowego podnosi obciążenia podatkowe dochodów z najmu mieszkań. W ten sposób chce hamować wzrost cen nieruchomości i jednocześnie zwiększać dochody budżetu. To zły kierunek – Rafał Trzeciakowski, Puls Biznesu

Indywidualni właściciele będą musieli w większym stopniu przerzucić koszty remontów i doposażenia mieszkań na lokatorów, z których wielu wynajmuje mieszkanie dlatego, że nie stać ich na własne mieszkanie. Inwestorom instytucjonalnym też wzrośnie podatek, a wielu z nich dopiero rozpoczęło działalność.​

czytaj więcej

Miasta to rynki pracy- Rafał Trzeciakowski, Gazeta Wyborcza

W Warszawie jest duże zagęszczenie aktywności gospodarczej, które sprzyja szybszemu rozprzestrzenianiu się innowacji i krążeniu pracowników między firmami. Te korzyści są szczególnie duże w nowoczesnej gospodarce opartej na usługach. Dlatego mieszkańcy za dostęp do najbardziej atrakcyjnych miejsc pracy skłonni są ponosić wyższe koszty nieruchomości niż w mniejszych miejscowościach.

czytaj więcej

Nikt tak naprawdę nie wie, ilu mieszkań brakuje w Polsce. Liczba lokali na mieszkańca jest związana z rozwojem gospodarczym kraju, więc z 386 mieszkaniami na 1000 mieszkańców trochę jeszcze nam brakuje do 491 średniej unijnej – Rafał Trzeciakowski, Money.pl

Nikt tak naprawdę nie wie, ilu mieszkań brakuje w Polsce. Liczba lokali na mieszkańca jest związana z rozwojem gospodarczym kraju, więc z 386 mieszkaniami na 1000 mieszkańców trochę jeszcze nam brakuje do 491 średniej unijnej – Rafał Trzeciakowski, Money.pl

czytaj więcej

Kluczem do zwiększenia dostępności mieszkań jest zmniejszenie barier administracyjnych – Rafał Trzeciakowski, Obserwator Gospodarczy

We wspomnianym czasie, liczba mieszkań rosła szybciej jedynie w 8 państwach. Co istotne – wzrost w 5 z nich to wynik innych okoliczności. Litwa, Bułgaria i Estonia doświadczyły bardzo dużych spadków populacji, a  Portugalia i Cypr jako małe kraje turystyczne doświadczyły boomów budowlanych napędzanych przez cudzoziemców i niskie stopy procentowe w strefie euro – komentuje Rafał Trzeciakowski, ekonomista FOR.​

czytaj więcej

Rafał Trzeciakowski: Jakie są źródła braków mieszkaniowych?, Kultura Liberalna

Podstawowa teza ekonomii mówi, że ludzie reagują na bodźce. Nie inaczej jest na rynku mieszkaniowym. Przedstawione w tym krótkim artykule bariery, to zaledwie wycinek problemów regulacyjnych napotykanych zarówno przez właścicieli mieszkań i wynajmujących, jak i inwestorów i nabywców. Dlatego zanim zaczniemy wzywać do budowy mieszkań przez państwo, subsydiowania zakupu mieszkań czy ostrzejszych regulacji przestrzennych, warto najpierw zadać pytanie o przyczyny stanu obecnego.

czytaj więcej