Forum Obywatelskiego Rozwoju

Analiza CEP: Markets in Financial Instruments and amending Regulation (MIFIR)

W najnowszej analizie pt. MIFIR eksperci CEP omawiają propozycje Komisji Europejskiej, która zamierza zwiększyć przejrzystość transakcji zawieranych na rynku finansowym, przenieść obrót instrumentami pochodnymi na zorganizowane platformy obrotu oraz wzmocnić nadzór nad rynkiem i konkurencję na nim. Eksperci twierdzą, że zwiększenie przejrzystości obrotu zwiększy efektywność kształtowania cen, a nie dyskryminujący dostęp do systemów obrotu oraz […]

czytaj więcej