Forum Obywatelskiego Rozwoju

Karolina Wąsowska: PiS stworzył narzędzia wywierania nacisku na śledczych, Dziennik Gazeta Prawna

Karolina Wąsowska, przypomina, że ustawa ze stycznia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r. poz. 178) umożliwiła degradację z najwyższych stanowisk prokuratorskich wykwalifikowanych prokuratorów z dużym doświadczeniem zawodowym. Na ich miejsca do prokuratur pod zmienionymi nazwami awansowano zaś prokuratorów często z najniższego szczebla.

czytaj więcej

Analiza 5/2019: Prokuratura w rękach władzy, czyli na co pozwala prawo

8 lipca 2019 r. prokurator Mariusz Krasoń został oddelegowany z Prokuratury Regionalnej w Krakowie do odległej o prawie 300 km i niższej o dwa szczeble w hierarchii Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Jako przyczynę przeniesienia Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wskazuje zainicjowanie przez prokuratora Krasonia w maju 2019 r. uchwały Zgromadzenia Prokuratury Regionalnej w Krakowie. Uchwała ta sygnalizuje m.in. ograniczanie niezależności prokuratorów.

czytaj więcej

Blog FOR: W Polsce nadal nadużywamy tymczasowych aresztowań – o raporcie HFPCz

Ponad 10 lat temu, 3 lutego 2009 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) wydał wyrok w sprawie Kauczor przeciwko Polsce, w którym stwierdził, że nadużywanie stosowania aresztu tymczasowego w Polsce ma charakter problemu strukturalnego. Ostatnie lata pokazują, że problem nadal istnieje, a stosowanie środków zapobiegawczych w postaci aresztów tymczasowych jest nadużywane przez organy ścigania. Chociaż do 2015 roku wszystko wskazywało na to, że sytuacja ulega poprawie, to rok 2016 był początkiem powrotu do stanu sprzed 10 lat.

czytaj więcej

Karolina Wąsowska: Zwiększenie wpływu ministra sprawiedliwości daje możliwość wywierania nacisków na sędziów i prokuratorów, Dziennik Gazeta Prawna

Znaczne zwiększenie wpływu ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego na postępowania dyscyplinarne sędziów i prokuratorów daje możliwość wywierania na nich nacisków – wynika z analizy Forum Obywatelskiego Rozwoju. W piątek opublikowano też raport Komitetu Obrony Sprawiedliwości, który dokumentuje konkretne przypadki nadużyć prawa.

czytaj więcej

Karolina Wąsowska: Obecny system może służyć do zastraszania sędziów, a nie do faktycznego dbania o jakość ich pracy, Echa Społeczne

– Uzależnienie od polityków decyzji o zarzutach dyscyplinarnych wobec sędziów zagraża niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Takim mechanizmem w bardzo łatwy sposób można wpływać na wydawane przez sędziów wyroki i postanowienia. Obecny system może służyć do zastraszania sędziów, a nie do faktycznego dbania o jakość ich pracy i orzecznictwa. To bardzo niebezpieczny kierunek zmian. – pisze w swojej najnowszej analizie Karolina Wąsowska, prawniczka FOR.

czytaj więcej

Karolina Wąsowska: System dyscyplinarny sędziów pod kontrolą Ministra Sprawiedliwości, Rzeczpospolita

Karolina Wąsowska wraca uwagę, że wybrani przez Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę rzecznicy dyscyplinarni (oskarżyciele w postępowaniach dyscyplinarnych sędziów) Piotr Schab, Michał Lasota i Przemysław Radzik wzywają sędziów do złożenia wyjaśnień w związku z udziałem w symulacji rozprawy sądowej podczas festiwalu Pol’and’Rock, kierowaniem pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wypowiedziami medialnymi oraz krytyką zmian w sądownictwie i stawaniem w obronie Konstytucji RP.

czytaj więcej

Analiza 4/2019: System dyscyplinarny sędziów pod kontrolą Ministra Sprawiedliwości

Uzależnienie od polityków decyzji o zarzutach dyscyplinarnych wobec sędziów zagraża niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Takim mechanizmem w bardzo łatwy sposób można wpływać na wydawane przez sędziów wyroki i postanowienia. Obecny system może służyć do zastraszania sędziów, a nie do faktycznego dbania o jakość ich pracy i orzecznictwa. To bardzo niebezpieczny kierunek zmian.

czytaj więcej