Forum Obywatelskiego Rozwoju

Prezentacja: Grecja – sytuacja bieżąca

Potrzeby finansowe Grecji w latach 2012-2014 mają sięgnąć ponad 180 mld euro. Należą do nich m.in. koszty obsługi zadłużenia, spłata części wierzytelności, rekapitalizacja greckich banków w wyniku redukcji zadłużenia po stronie wierzycieli prywatnych. Zdecydowana większość środków na pokrycie tych potrzeb finansowych ma pochodzić z pożyczek od państw strefy euro (ok. 145 mld euro) oraz z MFW (ok. 20 mld euro).

The need to hold Greek feet to the fire

czytaj więcej

Leszek Balcerowicz: „Polska opozycja podwójnie udaje Greka”, RMF FM

„Polska opozycja podwójnie udaje Greka, zachowuje się jak greccy politycy przed kryzysem. Jestem zgorszony zachowaniem opozycji i mam nadzieję, że wyborcy odpowiednio ocenię tę destrukcję” – mówi Leszek Balcerowicz, gość Przesłuchania w RMF FM. „W Grecji też wielu chciało zmian, ale uniemożliwiły je agresywne związki zawodowe. Nie możemy dopuścić do takiej sytuacji w Polsce. Jakiekolwiek […]

czytaj więcej