Forum Obywatelskiego Rozwoju

Zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków ma w dłuższym okresie poważne ujemne skutki dla kapitału ludzkiego i poziomu dobrobytu dotkniętych tym dzieci i młodzieży – Sławomir Dudek, Business Insider Polska

Zdaniem Sławomira Dudka „zamknięcie” dzieci i młodzieży w domu bardzo negatywnie wpływa także na ich rozwój psychofizyczny, a jest to szczególnie istotne w wieku szkolnym i przedszkolnym. Jest to „dług rozwoju psychicznego i rozwoju fizycznego”, a to zdaniem ekonomisty w przyszłości będzie miało wymiar ekonomiczny. 

czytaj więcej

Taki rozwój wypadków był do przewidzenia, bo „już w pierwszym etapie pandemii organizacje pozarządowe i środowiska prawnicze przypominały, że ingerencja w istotę wielu praw i wolności człowieka może mieć miejsce jedynie w razie ogłoszenia stanu nadzwyczajnego”. – Patryk Wachowiec, Fakt

– Przez prawie rok od wystąpienia pierwszego zakażenia, pomimo apeli o działanie we właściwym reżimie prawnym i wprowadzenie stanu klęski żywiołowej oraz rosnącej liczby orzeczeń sądów kwestionujących rządowe nakazy i zakazy, trudno uznać, by przedstawiciele władzy nie mieli świadomości naruszania konstytucji w momencie wydawania kolejnych rozporządzeń – komentował Wachowiec.

czytaj więcej

Coraz częściej mówi się odbiciu gospodarczym przypominającym literę K; część branż, w tym przemysł, rośnie, ale wiele pozostaje w trendzie spadkowym. – Sławomir Dudek, Rzeczpospolita

Coraz częściej mówi się odbiciu gospodarczym przypominającym literę K; część branż, w tym przemysł, rośnie, ale wiele pozostaje w trendzie spadkowym. Jest to widoczne również na rynku pracy – w redukcjach zatrudnienia w usługach. Do niedawna sytuację poprawiał przemysł przetwórczy, lecz jego dynamika obecnie też spada. 

czytaj więcej

Rządzący nadal uważają, że zarządzanie pandemią może odbywać się przez wydawanie kolejnych rozporządzeń. – Eliza Rutynowska, Dziennik Gazeta Prawna

Oczywiście Konstytucja w art. 31 ust. 3 przeczy takiemu podejściu, ponieważ jasno wskazuje, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie, tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie, co więcej – nie mogą one naruszać istoty wolności i praw”

czytaj więcej