Forum Obywatelskiego Rozwoju

Leszek Balcerowicz: Najważniejsza jest polityczna szansa na realizację dobrego programu gospodarczego, CASE Belarus

CASE Białoruś i Centrum Nowych Idei przy wsparciu CASE (Polska), MESA10 (Słowacja), Kijowskiej Szkoły Ekonomicznej (Ukraina), Cato Institute (USA), Fundacji Konrada Adenauera (Niemcy) i Atlas Network kontynuują cykl webinarów „Białoruskie perspektywy gospodarcze. Rozmowy z doświadczonymi reformatorami” w formie wywiadów białoruskich ekonomistów z wybitnymi reformatorami z krajów postsowieckich, dzielących się swoimi doświadczeniami.

czytaj więcej